MATEMAATIKA

Töövihik on koostatud 3-5aastastele lastele matemaatiliste oskuste arendamiseks. Töövihikus käsitletakse mõisteid suur ja väike, üks ja mitu, paar ja hulk.

Vihikut täites õpib laps:

  • jaotama esemeid suurteks ja väikesteks;
  • tegema vahet esemetel, mida on üks ja mida mitu;
  • moodustama sarnasuse ja kokkukuuluvuse alusel esemete paare;
  • moodustama ühiste tunnustega esemete hulki;
  • määrama kindlaks esemete hulga viie piires loendamise teel;
  • võrdlema esemete hulkasid.

Töövihik on mõeldud kasutamiseks täiskasvanu juhendamisel nii koduses koolimängus kui ka abistava materjalina lasteaiarühmas. Vihiku perforeeritud lehti saab kasutada ka eraldi töölehtedena ning hiljem on need võimalik lapse õpimapi vahele köita.

Tutvuge töövihiku näidislehekülgedega klõpsates vihiku kaanepildil.

 

TUTVU VIHIKUGA

 
Kirjastus: Nutivihik
Lehekülgede arv: 16
Formaat: 240x175 mm
Köide: klamberköide