KOOLIEELIKU MATEMAATIKA 1. OSA

TÖÖVIHIK 4-6AASTASTELE

Töövihiku eesmärgiks on pakkuda lapsega tegelevale täiskasvanule tuge lapse eakohaste oskuste arendamisel ja lapse kooliküpsuse kasvatamisel. Vihikul on käepärane formaat ja selge ülesehitus, mistõttu lapsel on seda mugav ja jõukohane kasutada.

 

Töövihikus õpitakse tundma erinevaid geomeetrilisi kujundeid (ruut, ristkülik, ring, kolmnurk), rühmitatakse esemeid ja võrreldakse esemete hulki. Õpitakse moodustama paare ning käsitletakse mõisteid suurem-väiksem, pikem-lühem, kõrgem-madalam, laiem-kitsam, ülal-all, sees-väljas, ees-taga, paksem-õhem, keskel-äärel, vasakul-paremal, nõrgem-tugevam. Tehakse tutvust aastaaegadega. Harjutuste koostamisel on järgitud riikliku õppekava nõudeid. Sobiv sihtrühm 4-6aastased lapsed.

Tutvuge vihiku näidislehekülgedega klõpsates vihiku kaanepildil.

 


Kirjastus: Nutivihik
Lehekülgede arv: 32
Formaat: 204x165 mm
Köide: klamberköide